KoulutusmoduuliT

SPINAL -hierojakoulutus moduuli opintoina

Koulutus tapahtuu eri koulutusjaksoista koostuvista moduleista. Koulutus tapahtuu lähiopintoina, etäopintoina, sekä verkko-opintoina. Koulutuksemme kuuluvat Kelan opintotuen piiriin.

Modulit on jaettu omaan opetuskokonaisuuteen (opetussisältöön). Jokaisen moduulin vähimmäiskesto on 16 h. Lähiopetusta voidaan antaa joko päivä- ja/tai iltakouluna esim. ma-to tai viikonloppuopintona la-su.

Mikäli opiskelija sairastuu tai on muuten estynyt suorittamasta jotakin koulutusmoduulia, voi hän jatkaa opintoja toisena ajankohtana myöhemmin. Suorittamattoman moduulin voi opiskella myös toisessa Spinal -toimipisteessä.

Voit koostaa koulutusmoduuleista omannäköisesi koulutuskokonaisuuden tai suorittaa moduulin vaikkapa hyvänä kertauskurssina.

Hieronnan peruskoulutusjakson lisäksi voi suorittaa myös lisä- ja erikoiskoulutus jaksoja. Kaikista suoritetuista moduuli-osioista opiskelija saa todistuksen.

 

Koulutettu hieroja- opinnot (näyttökokeeseen valmentava koulutus)

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään moduulit 1-5. Koulutuksessa valmennetaan opiskelija hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeen suorittamiseen. Mikäli opiskelija on suortittanut hieronnan ammattitutkinnon, voi hän toimia hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen yrityksen palveluksessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Terveydenhuollon ammattihenkilö (koulutettu hieroja) on hierontatyössään vapautettu arvonlisäverosta.

 

Moduuli 1 (hieronnan peruskurssi) lähiopetus 16 h.

Koulutuksessa saat erinomaiset perustiedot ihmiskehon anatomiaan ja ymmärryksen pinnallisten lihasten sijainnista ja toiminnasta. Koulutuksessa opiskellaan myös fysiologian perusteita, sekä käydään läpi hieronnan indikaatiot ja kontraindikaatiot. Opetellaan hieromaan perusottein, eri kehon osia käytännön harjoitusten kautta.

Tämän koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät edellytykset toteuttaa hierontaa esim. kotioloissa turvallisesti. Koulutukseen jaetaan tarvittava opetusmateriaali. 

Hinta 235,00 € sis.alv

 * * *

Mikäli opiskelija haluaa jatkaa opintoja kehittääkseen hieronta- ja manuaalisen terapian taitojaan, tai kouluttautua terveydenhuollon ammattihenkilöksi, hän voi osallistua tarjoamillemme jatkokursseille itse haluamilleen koulutusmoduuleille.

Moduulit 2-5 suuntaavat ja valmentavat opiskelijan näyttötutkinnon suorittamiseen. Hieronnan ammattitutkintoon valmentava koulutus sisältää vähintään 100 h klinikkaharjoittelua, joka suoritetaan koulutuksen järjestäjän toimipisteissä. Tiedustele kotona suoritettavasta työharjoittelusta opettajalta. Jatko-opintojen kurssimateriaalit ja oppikirjat sisältyvät kurssimaksuun. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta ja aktiivista itsenäistä opiskelua.

Koulutuskokonaisuus sisältää myös neuvonnan oman yrityksen perustamiseksi. Sisältäen hieronnan ammattitutkinnon perusteisiin kuuluvan liiketoimintasuunnitelman laadinnan.

 

Moduuli 2 (ylävartalo, torso) lähiopetus 16 h.

Koulutuksessa laajennetaan anatomian -ja fysiologian osaamista hierontaopetuksen ohessa yläraajojen ja ylävartalon lihasten osalta. Hieronta- opetuksen lisäksi opetetaan ylävartalon toiminnallista anatomiaa, käsitellään ylävartalon tyypillisimpiä tuki -ja liikuntaelin ongelmia, niiden tutkimista ja hoitamista erilaisten hierontatekniikoiden avulla.

Hinta 298,00 € sis.alv

* * *

Moduuli 3 (lantion seutu, alaraajat) lähiopetus 16 h. Koulutuksessa laajennetaan anatomian -ja fysiologian osaamista hieronta opetuksen ohessa lantion ja alaraajojen lihasten osalta. Hieronta opetuksen ohella opetetaan alavartalon toiminnallista anatomiaa, käsitellään alavartalon tyypillisimpiä tuki -ja liikuntaelinongelmia, niiden tutkimista ja hoitamista erilaisten hierontatekniikoiden kautta.

Hinta 298,00 € sis.alv

* * *

Moduuli 4 (näyttötutkintoon valmentaminen) lähiopetus 16 h. Koulutuksessa käydään hierojan ammattitutkinnon näyttötilaisuuteen liittyviä asioita. Kerrataan edellisillä moduleilla käytyjä asioita ja syvennetään anatomian osaamista ja tule ongelmien hoitamista. Tehdään näyttötutkinnon kenraaliharjoitus ja hierojakoulutuksen loppukoe. Sisältäen tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp) sekä kansansairauksien ennalta ehkäiseminen hieronjan työssä (25 osp).

Hinta 298,00 € sis.alv

* * *

Moduli 5 (Raajanivelen liikkuvuuden edistäminen) lähiopetus 16 h. Koulutetun hierojan koulutus osion viimeinen moduuli. Valmennetaan opiskelija raajanivel- näyttötutkintoon. Koulutus pitää sisällään myös teippaus koulutuksen.

Hinta 298,00 € sis.alv

 

Kaikki näyttötutkinnot hyväksytysti suoritettuaan, valmistuneella hierojalla on mahdollisuus hakeutua työskentelemään SPINAL- koulutuskeskuksemme eri toimipisteisiin hierojayrittäjänä ja myöhemmin mahdollisesti kouluttajana.

Syventävät lisäkoulutukset

Mikäli opikelija haluaa syventää osaamistaan, voi hän osallistua SPINAL -jatkokoulutuksiin.

 

SPINAL-Urheiluhieroja 24 h.

Urheiluhierojakoulutus on koulutusohjelma, jossa perehdytään urheilijan lihashuoltoon valmennus- ja kilpailukauden aikana. Opiskellaan urheilijan lihashuollon hierontatekniikoita, joka valmentaa opiskelijan toimimaan urheiluhieronnan ammattilaisena.

Hinta 448,00 sis.alv

* * *

SPINAL-Teippauskurssi (kinesioteippaus) 8 h.

Kinesioteippauksen peruskoulutus keskittyy kinesioteippauksen perusteisiin ja tarjoaa opiskelijoille vankan perustan teippauksen käytössä. Tässä koulutuksessa opit tunnistamaan kinesioteipin perusominaisuudet ja harjoittelet sen käsittelyä.

Hinta 235,00 sis.alv

* * *

SPINAL- Fascia -koulutus

Fasciakoulutus on koulutusohjelma, joka keskittyy fascian anatomiaan, toimintaan ja sen merkitykseen kehon liikkuvuudessa ja hyvinvoinnissa.

Fascia on sidekudoksesta muodostuva verkosto, joka ympäröi ja tukee kehon rakenteita, kuten lihaksia, luita, niveliä ja sisäelimiä. Fasciakoulutuksessa opiskelijat saavat syvällistä tietoa faskiasta ja sen roolista kehossa. Tämän lisäksi oppivat fascian anatomin ja sen rakenteen eri kehon alueella. He saavat käsityksen fascian monimutkaisesta verkostosta ja sen vuorovaikutuksesta
muiden kehon rakenteiden kanssa. Oppivat käsittelemään fasciaa ja niihin liittyviä lihastoimintaketjuja erilaisilla tekniikoilla.

Hinta 330,00 +  sis.alv

* * *

SPINAL-Purenta -ja hengityslihasten käsittely 16h.

Perehdytään purentalihasten toiminnan manuaaliseen tutkimiseen ja manuaaliseen käsittelyyn. Opitaan arvioimaan purentaelimen toimintahäiriöt hoitotilanteessa

Hinta 330,00 +  sis.alv

Kiinnostuitko? 

ilmoittaudu seuraavaan koulutukseen ilmoittaudu seuraavaan koulutukseen

Ota yhteyttä

Soittamalla se selviää!

Jos jokin asia jäi mietityttämään tai haluat lisätietoa niin älä epäröi soittaa meille. Paina alla olevaa nappulaa niin pääset juttusille!
Soita meille

Puh: +358442359977