Siirry suoraan sisältöön

SPINAL -hierojakoulutus moduuliopintoina

Hieronta on yksi vanhimmista hoitomuodoista, joka on ollut käytössä jo tuhansia vuosia. Hieronnan avulla voidaan lievittää kipua, rentouttaa lihaksia ja parantaa verenkiertoa. Hierontakoulutus tarjoaa mahdollisuuden oppia hieronnan perusteet ja erilaiset tekniikat.

Koulutus tapahtuu eri koulutusjaksoista koostuvista moduuleista. Koulutus tapahtuu lähiopintoina, etäopintoina sekä verkko-opintoina. Koulutuksemme kuuluvat Kelan opintotuen piiriin.

Koulutusmoduulit 1-5 on jaettu omaan opetuskokonaisuuteen (opetussisältöön). Jokaisen moduulin vähimmäiskesto on 16 h. Lähiopetusta voidaan antaa joko päivä- ja/tai iltakouluna esim. ma-to klo. 8-12 tai 16-20, sekä viikonloppuopintona la-su klo. 9-17 Arkikoulutusten aikataulut sovitaan aina ryhmäkohtaisesti.

Mikäli opiskelija sairastuu tai on muuten estynyt suorittamasta jotakin koulutusmoduulia, voi hän jatkaa opintoja myöhemmin järjestettynä ajankohtana. Suorittamattoman moduulin voi opiskella myös toisessa Spinal -toimipisteessä.

Voit koostaa koulutusmoduuleista omannäköisesi koulutuskokonaisuuden tai suorittaa valitsemasi moduulin vaikkapa hyvänä kertauskurssina.

Hieronnan peruskoulutusjakson lisäksi voi suorittaa myös syventäviä Spinal-koulutuksia. Kaikista suoritetuista moduuliosioista opiskelija saa todistuksen.

SPINAL- hieronta – MODUULI 1 -Hieronnan peruskurssi (kotihieroja) – 16 h        

Oletko kiinnostunut oppimaan klassista hierontaa. Oletko miettinyt koskaan, että olisiko minusta hierojaksi? Käytännön läheisellä kurssilla sinulla on mahdollisuus oppia hieromaan turvallisesti perheenjäseniä, aktiivisesti liikuntaa tai urheilua harrastavia lapsia, ystäviä tai vaikkapa työtovereita työpaikalla. Koulutuksessa saat erinomaiset perustiedot ihmiskehon anatomian ja toimintaan. Opit ymmärtämään luiden, sekä lihasten sijainnin ja toiminnan osana ihmisen liikkuvuutta. Koulutuksessa opiskellaan fysiologian perusteita ja erilaisten sairauksien huomioonottaminen hieronnassa. Opetellaan turvallisia hieronnan perustekniikoita eri kehon osille pareittain, käytännön harjoitusten kautta. Koulutus soveltuu kaikille hieronnasta kiinnostuneille perusterveille henkilöille. Esimerkiksi juniorivalmentajille, liikunnanohjaajille, pariskunnille jne. Hanki hieronnan peruskurssi vaikkapa ystävällesi lahjaksi!

Kurssin jälkeen sinulla on hyvät perustaidot toteuttaa hierontaa kotioloissa turvallisesti. Saat käsityksen omista kyvyistäsi hierojana ja ehkä kipinän jatkaa kouluttautumista jatkomoduuleiden kautta hieronnan ammattilaiseksi. Koulutukseen jaetaan tarvittava opetusmateriaali.

Koulutuksesta jaetaan kurssitodistus. 

Hinta 235,00 € sis.alv

Seuraa kurssikalenteria ja bongaa nopean varaajan etu!

Mikäli haluat jatkaa opintoja kehittääksesi hieronta- ja manuaalisen terapian taitoja tai kouluttautua terveydenhuollon ammattihenkilöksi, voit osallistua tarjoamillemme jatkokursseille missä järjestyksessä tahansa.

Koulutetun hierojan ammattiin valmentavat opinnot edellyttävät kaikkien 1-5 moduulien suorittamista.

Hieronnan ammattitutkintoon valmentavat opinnot. Näyttökokeeseen ohjaava koulutus. (koulutettu hieroja)

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään moduulit 1-5.

Mikäli sinulla on suoritettuna aiempia hieronnan opintoja, voit hyväksilukea osan moduuleista. Hyväksiluetut moduulit sovitaan aina erikseen opettajan kanssa. Koulutuksessa valmennetaan opiskelija hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeen suorittamiseen. Mikäli opiskelija on hyväksytysti suorittanut hieronnan ammattitutkinnon kaikki tutkinnon osat, voi hän hakea Valviran rekisteröintiä valmistumisen jälkeen. Rekisteröinnin jälkeen voi hän toimia hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen yrityksen palveluksessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Terveydenhuollon ammattihenkilö (koulutettu hieroja) on hierontatyössään vapautettu arvonlisäverosta.

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja)
 • Liikunnanohjauksen perustutkinnosta
 • Terveysalan ammattitutkinnosta
 • Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta
 • HUOM! Vain nämä em. perus- ja ammattitutkinnon osat käyvät sisällyttämiseen/tunnustamiseen.
 • Esim. opistoasteen tutkinnot, AMK- tai yliopistotutkinnot eivät käy, vaikka ovat ns. korkeampia tutkintoja

Moduulit 2-5 suuntaavat ja valmentavat opiskelijan näyttötutkinnon suorittamiseen. Hieronnan ammattitutkintoon valmentava koulutus sisältää vähintään 100 h valvottua klinikkaharjoittelua, joka suoritetaan koulutuksen järjestäjän toimipisteissä. Tiedustele kotona suoritettavasta työharjoittelusta opettajalta. Jatko-opintojen kurssimateriaalit ja oppikirjat sisältyvät kurssimaksuun. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta ja aktiivista itsenäistä opiskelua.

Koulutuskokonaisuus sisältää myös neuvonnan oman yrityksen perustamiseksi. Sisältäen ohjaamisen hieronnan ammattitutkinnon perusteisiin kuuluvan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen (yrittäjäkoulutukset).

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu
  psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen
  liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä täältä.

SPINAL- hieronta – MODUULI 2 – Ylävartalo, torso – 16 h        

Koulutuksessa laajennetaan anatomian ja fysiologian osaamista hierontaopetuksen ohessa yläraajojen ja ylävartalon lihasten osalta. Hieronta- opetuksen lisäksi opetetaan ylävartalon toiminnallista anatomiaa, käsitellään ylävartalon tyypillisimpiä tuki -ja liikuntaelin ongelmia, niiden tutkimista ja hoitamista erilaisten hierontatekniikoiden avulla.

Koulutuksesta jaetaan kurssitodistus.

Hinta 298,00 € sis.alv

* * *

SPINAL- hieronta – MODUULI 3 -Lantion seutu ja alaraajat – 16 h        

Koulutuksessa laajennetaan anatomian -ja fysiologian osaamista hieronta opetuksen ohessa lantion ja alaraajojen lihasten osalta. Hieronta opetuksen ohella opetetaan alavartalon toiminnallista anatomiaa, käsitellään alavartalon tyypillisimpiä tuki -ja liikuntaelinongelmia, niiden tutkimista ja hoitamista erilaisten hierontatekniikoiden kautta.

Koulutuksesta jaetaan kurssitodistus.

Hinta 298,00 € sis.alv

* * *

SPINAL- hieronta – MODUULI 4 – Näyttötutkintoon valentaminen – 16 h        

Koulutuksessa käydään hierojan ammattitutkinnon näyttötilaisuuteen liittyviä asioita. Kerrataan edellisillä moduuleilla käytyjä asioita ja syvennetään anatomian osaamista ja tule ongelmien hoitamista. Tehdään näyttötutkinnon kenraaliharjoitus ja hierojakoulutuksen loppukoe. Sisältäen tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp) sekä kansansairauksien ennalta ehkäiseminen hierojan työssä (25 osp).

Koulutuksesta jaetaan kurssitodistus.

Hinta 298,00 € sis.alv

* * *

SPINAL- hieronta – MODUULI 5 -Raajanivelen liikkuvuuden edistäminen – 16 h        

Koulutetun hierojan koulutusosion viimeinen moduuli. Koulutuksessa valmennetaan opiskelija raajanivel- näyttötutkinnon suorittamiseen. Kolutuksessa keskitytään isojen raajanivelten ongelmien tutkimiseen ja hoitamiseen erilaisten mobilisaatiotekniikoiden avulla. Syvennetään tuki- ja liikuntaelin ongelmien ja raajanivelten anatomian osaamista. Koulutus pitää sisällään myös teippauskoulutuksen.

Koulutuksesta jaetaan kurssitodistus.

Hinta 298,00 € sis.alv

Kaikki näyttötutkinnot hyväksytysti suoritettuaan, valmistuneella hierojalla on mahdollisuus hakeutua työskentelemään SPINAL- koulutuskeskuksemme eri toimipisteisiin hierojayrittäjänä ja myöhemmin mahdollisesti kouluttajana.